opdrachtgevers

Ideeënmakelaars Arnhem | coördinatie en uitvoer burgerparticipatie project in de stad Arnhem
WALHALLAb NL | monitoring en evaluatie MDT project GREENBASE
Start-up WALHALLAb Arnhem | procesbegeleiding teamontwikkeling
Introdans Interactie | advies, inventarisatie en verbinden dansprojecten VO scholen Gelderland
Kunstbedrijf Arnhem | kunstdocent bij KunstWerk; kunst als middel, arbeidparticipatie of (vervolg) studie als doel
SLO Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling | workshops eindconferentie Cultuur in de Spiegel
Quadraam | advies, onderzoek en aanbevelingen voor ouderparticipatie op scholen van schoolbestuur Quadraam
Cultuurmij Oost | onderzoek en aanbevelingen Culturele partnerschappen
De Lindenberg | procesbegeleider Kenniskring Gelderland bij landelijk project ‘Kennisdeling vanuit de praktijk’ | flankerend beleid Cultuureducatie met kwaliteit (CMK)