opdrachtgevers

Ideeënmakelaars Arnhem | coördinatie en uitvoer burgerparticipatie project
WALHALLAb | team opstart Arnhem, monitoring en evaluatie project GREENBASE
Introdans Interactie | advies, inventarisatie en verbinden dansprojecten VO scholen Gelderland
SLO Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling | workshops eindconferentie Cultuur in de Spiegel
Quadraam | advies, onderzoek en aanbevelingen voor ouderparticipatie op scholen van Quadraam
Cultuurmij Oost | onderzoek en aanbevelingen Cultureel partnerschappen
De Lindenberg | procesbegeleider Kenniskring Gelderland bij landelijk project ‘Kennisdeling vanuit de praktijk’ | flankerend beleid Cultuureducatie met kwaliteit
Gouden Oor Platform luisteren naar klanten | advies, verbinden, coördinatie en uitvoer Gouden Oor trofee en Gouden Oor-kondes