opdrachtgevers

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Social work | Freelance docent Beeldende vorming (BEVO)
Ideeënmakelaars Arnhem | Gemeente Arnhem coördinatie en uitvoer burgerparticipatie project in de stad Arnhem
WALHALLAb NL |monitoring en evaluatie MDT project GREENBASE
Start-up Maak-Lab Arnhem |procesbegeleiding teamontwikkeling
Introdans Interactie |advies, inventarisatie en verbinden dansprojecten VO scholen Gelderland
Rozet Kunstbedrijf Arnhem |kunstdocent bij KunstWerk; kunst als middel, arbeidparticipatie of (vervolg) studie als doel
SLO Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling | workshops eindconferentie Cultuur in de Spiegel
Quadraam |advies, onderzoek en aanbevelingen voor ouderparticipatie op verschillende scholen van schoolbestuur Quadraam
Cultuur Oost | onderzoek en aanbevelingen Culturele partnerschappen t.b.v. programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)
De Lindenberg | procesbegeleider Kenniskring Gelderland bij landelijk project ‘Kennisdeling vanuit de praktijk’ | flankerend beleid Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)